biters, vitols, riekstins, trihars, mplab, latvija, liepaja, eksperimental music, vj
biters, vitols, riekstins, trihars, mplab, latvija, liepaja, eksperimental music biters, vitols, riekstins, trihars, mplab, latvija, liepaja, eksperimental music biters, vitols, riekstins, trihars, mplab, latvija, liepaja, eksperimental music biters, vitols, riekstins, trihars, mplab, latvija, liepaja, eksperimental music
bio seansi audio video foto darbi TiF.01
Datu aizsardzība mūsdienās ir diezgan aktuāla tēma. Cilvēki reģistrējoties dažādām aplikācijām un sociālajiem portāliem, mēdz uztraukties par datu drošību, bet viņi nekad nenojauš, ka datu vākšana notiek citos veidos. Mūsu darbs uzskatāmā veidā parādīs, kā cilvēku datus var ievākt un izmantot viņiem par to nezinot.

Lentā ir ierakstīti aizgājušo cilvēku dati un palaisti cilpā atskaņoties. Viens no lenšu magnetefoniem atskaņo un otrs ieraskta to ko pirmais atskaņo. Pārrakstot visu laiku informāciju tā lēnām izdziest un skaņa paliek neatpazīstama un informācija izdziest līdz ar atmiņām par cilvēkiem.

Mūža melodijas darbs ir klaja datu zagšana, cilvēkam par to nenojaušot. Dzimšanas un miršanas gadaskaitļi tiek reprezentēti skaņā un attēlā. Katram ciparam no 0 līdz 9 ir piešķirta skaņas frekvence. Dzimšanas un miršanas gadaskaitļi veido 8 ciparu sekvenci(8 nošu melodiju). Viena cilvēki mūža melodija tiek atkārtota trīs reizas. Darbā ir apkopoti 40 cilvēku mūži, dati iegūti Jūrkalnes kapos.

No ikdienā pieejamām lietām tika uzbūvēta antena, kas spēj uztvert satelīta signālu. Kad satelīts bija pietiekoši tuvu šī ikārta saņēma signālu un pārveidoja to bildē.